บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อสร้าง :
2561
เจ้าของโครงการ :
Thai Toda Corporation Co., Ltd
ปีที่สร้างเสร็จ :
2561

Location :  Northern Region Industrial Estate, Ban Klang, Muang, Lamphun Thailand