คลังสินค้า แลคตาซอย ตรัง

ปีที่ก่อสร้าง :
2561
เจ้าของโครงการ :
บริษัท แลคตาซอย จํากัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2561

Location : Na Tam Nuea, Amphone Muang Trang, Trang Thailand