คลังสินค้า แลคตาซอย ภูเก็ต

ปีที่ก่อสร้าง :
2560
เจ้าของโครงการ :
บริษัท แลคตาซอย จํากัด
ปีที่สร้างเสร็จ :
2560

Location : Mai Khao, Muang Thalang, Phuket Thailand