เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อ บริษัท เอ็น จี เอ็น จิ เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในการทำงานระยะแรกทางบริษัทได้รับทำงานเกี่ยวกับงาน Metal work ได้แก่ งานโครงสร้างผนังเหล็ก (Siding frame), งานโครงฝ้า (Ceiling support), งานชั้นลอย (Mazzanine), งานสะพานรองรับระบบประปา, ไฟฟ้า (Steel piperack)

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 บริษัทได้ขยายสร้างโรงงานได้ก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน เพื่อรองรับงานประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก และได้นำเข้าเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้งาน โดยได้ทำการก่อสร้างโรงงาน (Factory) จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการประกอบและเชื่อมงานโครงสร้างเหล็ก และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด เพื่อรูปลักษณ์ใหม่ให้เหมาะสม

ทางบริษัทได้ดำเนินกิจการในด้านงานเชื่อมและประกอบโครงสร้างเหล็ก การออกแบบโครงสร้างเหล็กต่าง ๆ เช่น งานโครงสร้างเหล็กหลังคาโกดังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เสาเหล็ก คานเหล็ก สะพานเหล็ก ชั้นลอย ผนังเหล็ก และงานโครงสร้างตามแบบลูกค้า ทั้งแบบใช้ Knock Down และแบบ Welding ซึ่งเรามีโรงงานประกอบ (fabrication) และเครื่องมือที่ทันสมัย และเรามีทีมงานที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายในการดูแลติดตามผลงานด้วย

บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด ได้รับความไว้วางใจในการทำงานจากบริษัทต่าง ๆ มากมาย โดยเรามีบริษัทคู่ค้าหลักต่างชาติ ได้แก่

  1. บริษัท ไทยทาเคนากา จำกัด (THAI TAKENAKA INTERNATIONAL LTD.)
  2. บริษัท ไทยโทดะ จำกัด (THAI TODA CORPORATION LTD.)
  3. บริษัท ไทยอันโด จำกัด ( THAI ANDO CORPORATION LTD.)
  4. บริษัท นัทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI CORPORATION LTD.)
  5. บริษัท วี.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ แอนด์ บิวท์ (V.M.F.INTERNATIONAL DESING AND BUILT Co., Ltd)

ผังองค์กร